Toprak Etiği Eğitim Projesi

Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi, 20-21 Mayıs 2024 tarihlerinde "Toprak Etiği Eğitim Projesi" düzenliyor. Toprak Etiği Eğitim Projesi bir sertifika programıdır.

Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi, 22-23 Mayıs 2023 tarihlerinde "Toprak Etiği Eğitim Projesi" düzenliyor. Toprak Etiği Eğitim Projesi bir sertifika programıdır.

TÜRKİYE'DE BİR İLK: TOPRAK ETİĞİ EĞİTİM PROJESİ 9-10 MAYIS TARİHLERİNDE BEYTEPE KAMPÜSÜ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hacettepe Üniversitesi Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi 9-10 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlediği etkinlikle bir ilki gerçekleştirdi. Merkezin Beytepe Yerleşkesi’nde yer alan açık hava sınıfında, 5 eğitmen eşliğinde 35 katılımcıya toprak etiği eğitimi verildi. Eğitim, merkezi Wisconsin Baraboo’da bulunan Aldo Leopold Vakfı’nın Leopold Eğitim Projesi (Leopold Education Project) ile uyumlu olup vakıfta  eğitim görerek "Toprak Etiği Lideri" unvanı alan Üniversitemiz  Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi ve merkezin kurucu müdürü Prof. Dr. Ufuk Özdağ önderliğinde gerçekleştirilmiştir. Bu projeyi diğer çevre eğitimi etkinliklerinden ayıran unsur, toprağa ve üzerinde yaşayan tüm canlılara karşı etik sorumluluk düşüncesini merkeze almasıdır. Bu bağlamda eğitim, katılımcılara çevre edebiyatçısı, çevre eğitimcisi, orman mühendisi ve biyologdan oluşan eğitmen kadrosuyla geniş bir perspektiften doğaya bakma olanağı sunmuştur. Eğitim, “Toprak etiğinin evrimi entelektüel olduğu kadar duygusal bir süreçtir" düşüncesinden yola çıkarak, doğaya ilişkin bilgi birikimini artırmanın yanı sıra toprak ve doğal çevreyle bağ kurmanın yollarını vurgulamıştır.  

Toprak Etiği Eğitim Projesi (TEEP) yenilikçi bir eğitim programı olup, temel amacı Bir Kum Yöresi Almanağı’nda yer alan yazılar eşliğinde, açık arazide doğa koruma, biyoçeşitlilik, bozulmuş arazilerin restorasyonu gibi konularda eğiticilerin eğitimini sağlamak, toprakla bütünleştiğimiz faaliyetlerle doğal kaynaklarımıza saygı uyandırmaktır. Toprak Etiği Eğitim Projesi’nin içeriği, “Öğrencinin toprakları görmesi, gördüğünü anlaması ve anladığından zevk duyması” olarak özetlenebilir. Eğitim sonrası, katılımcılara sertifikaları Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu’ndan üyeler tarafından takdim edilmiştir. Hacettepe Üniversitesi Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne ve Toprak Etiği Eğitim Projesi’ne ilişkin daha fazla bilgi için bkz. www.topraketigi.hacettepe.edu.tr/ , www.teep.hacettepe.edu.tr