Projeler

Ülkemiz son elli yıldır hızlı bir endüstrileşme ve kentleşme süreci içindedir. Bu süreç sayısız yörede biyoçeşitliliği yok ederek, ekosistem sağlığını bozarak doğal çevreye büyük zararlar vermektedir. Merkezimiz, ülkemiz üniversitelerinde bir ilk olarak, uygulama, araştırma ve eğitim alanımızda ekolojik restorasyon gerçekleştirmekte, bu restorasyon alanında, etik temelli bir çevre eğitimi programının hazırlıklarını yapmaktadır. Merkezimizin söz konusu projesi, topraklara, sulara, yaban hayatına ve tüm doğal kaynaklara sorumluluk duygumuzu geliştirmeye yönelik faaliyetleri içermekte, bozulmuş alanların restorasyonu konusuna dikkat çekmektedir.