İletişim

HÜ Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
Beytepe Yerleşkesi / Ankara
Tel: 0 312 297 85 00 - 111
Faks: 0 312 299 20 85
Eposta: ozdag@hacettepe.edu.tr