Vizyon

“Leopold Center, Baraboo, Wisconsin”

Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin vizyonu, toplumun her kesimine “toprak etiği” düşüncesini taşımak, yörelerde toprak sağlığına ve bozulmuş alanların restorasyonuna katkıda bulunacak çalışmaları teşvik etmek, geleceğin toprak etiği liderlerini yetiştirmek ve toprak etiği eğitim projesini uygulamaktır.