Yönetim
Merkez Müdürü: Prof. Dr. Ufuk Özdağ, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
Müdür Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Koray Üstün, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yönetim Kurulu

 1. Prof. Dr. Ufuk Özdağ (Merkez Müdürü) – Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
 2. Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu (Üye) – Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
 3. Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu (Üye) – Biyoloji Bölümü, Ekoloji Anabilim Dalı
 4. Prof. Dr. Harun Tepe (Üye) – Felsefe Bölümü
 5. Prof. Dr. Meltem Yılmaz (Üye) – Mimarlık Bölümü, Yapı Bilgisi Anabilim Dalı
 6. Prof. Dr. Harun Sönmez (Üye) – Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı
 7. Dr. Öğretim Üyesi Koray Üstün (Müdür Yardımcısı) – Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Danışma Kurulu

 1. Wellington B. Huffaker, IV – Aldo Leopold Foundation, Executive Director, Baraboo, Wisconsin, ABD
 2. Prof. Dr. A. Cemal Saydam - HÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, Em. Öğretim Üyesi
 3. Doç. Dr. Curt Meine – Aldo Leopold Foundation, Senior Fellow, Baraboo, Wisconsin, ABD
 4. Mehmet Ekizoğlu – T.C. Toronto Başkonsolosluğu, Ticaret Ataşesi
 5. Hakan Körbalta – Orman Mühendisi, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 6. Doç. Dr. Jennie Farber Lane – Bilkent Üniversity, Graduate School of Education
 7. Dr. Öğretim Üyesi Ali Uğur Özcan – Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi
 8. Av. Süleyman Çetin – TEMA Vakfı Danışma Kurulu Üyesi, Çetin Hukuk Bürosu, Ankara