Yayınlar

Makaleler

Doğa Yazını

Edebiyat ve Toprak Etiği

 

Kaynak Gösterme:

Yazar Soyadı, Adı. “Makale Başlığı.” Anadolu Turnaları: Biyoloji, Kültür, Koruma. Edited by Ufuk Özdağ & Gonca Gökalp Alpaslan. Ürün Yayınları, 2019. pp. ..-.. Erişim Adresi http://www.topraketigi.hacettepe.edu.tr/yayinlar.shtml

 

Citation Reference:

Author Surname, Name. “Title of Article.” Anatolian Cranes: Biology, Culture, Conservation. Edited by Ufuk Özdağ & Gonca Gökalp Alpaslan. Ürün Yayınları, 2019. pp. ..-.. Retrieved from http://www.topraketigi.hacettepe.edu.tr/yayinlar.shtml